سلام بالاخره سرور پرشين بلاگ راه افتاد و فرصتی شد که باز با هم صحبت کنيم. چند مورد از سئوالات همکاران از گروه آموزشی در مورد کمپلمان و نقش آن در سيستم ايمنی بود ؛ خلاصه زير را در پاسخ به آن تهيه کرده ام. البته در کتاب راهنمای معلم زيست و آزمايشگاه (۲ ) که به همت آقای کرام الدينی در دسترس است مطالب خلاصه و خوبی وجود دارد.نکته ای که در خلاصه زير وجود دارد معرفی يک راه سوم برای فعال شدن کمپلمان است که در کتاب های تکس نديده ام.نظر شما چيست؟ سيستم كمپلمان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سيستم كمپلمان به گروهي از پروتئين ها اطلاق مي شود كه در خون محلول بوده وهمراه با پلاسما در گردشهستند . اين پروتئين ها به شكل غير فعال هستند ولي در پاسخ به اجزاي مولكولي ميكروارگانيسم ها يكي پس از ديگري فعال شده و به شكل آبشاري فعال شدن هر يك موجب فعال شدن ديگري مي گردد.(4)

پروتئين ها در بدن (I n vivo) و در آزمايشگاه (In vitro) با استفاده از انواع نسوج و تيپ هاي سلولي از جمله هپاتوسيت ها(سلول هاي اصلي كبد)، نسج كبد، سلول هاي اپي تليال روده كوچك تهيه شده اند.     (3) و (5). بعلاوه مغز ، ريه و سلول هاي مجاري ادراري تناسلي نيز در توليد اين سلول ها نقش دارند.(2)

سه مسير اصلي وجود دارد كه روي هم سيستم كمپلمان را مي سازند. مسير كلاسيك، مسير لكتين و مسير آلترناتيو(غير كلاسيك). تفاوت اين سه مسير در نحوه فعال شدن آنها است و در نهايت فعال شدن هر كدام از آنها منجر به توليد آنزيم كليدي خاصي به نام C3 كانورتاز مي شود.

1-   مسير كلاسيك توسط كمپلكس آنتي ژن آنتي بادي فعال مي گردد.

2-مسير لكتين در نتيجه واكنش كربوهید رات هاي ميكروب ها با پروتئين هاي متصل شونده به مانوز در پلاسما و مايع ميان بافتي فعال مي گردد.

3-   مسير آلترناتيو توسط ديواره سلولي ميكروب ها فعال مي گردد.(4)

نتيجه نهايي و مزاياي دفاعي هر سه راه يكسان بوده و تمام مسير ها ي كمپلمان 5 عمل دفاعي ذاتي را موجب مي شوند:

1-   باعث ايجاد التهاب مي شوند.

2-   با خاصيت كموتاكتيك موجب جلب فاگوسيت ها به محل عفونت مي شوند.

3- موجب اتصال آنتي ژن ها به فاگوسيت ها مي شوند.(ميزان اتصال را افزايش مي دهند)

4- موجب ليز شدن باكتري هاي گرم منفي و سلول هاي انساني حاوي اپي توپ بيگانه مي شوند.

3- كمپلكس هاي ايمني  مضررا از بدن دور مي كنند.(4)

منابعي براي مطالعه بيشتر:

1         - ايمنولوژي سلولي و مولكولي، ابوالعباس و همكاران، ترجمه كامبيز غفوريان وديگران.

2         - ايمنولوژي سلولي و مولكولي، ابوالعباس و همكاران ، ويراست چهارم، ترجمه علي شيخيان،1381

3         -  نقش كمپلمان در بيماريهاي عفوني، ترجمه دكتر اسماعيل ذوقي، 1367

4         - سايت اينتر نتي:www.cat.cc.md.us      اhttp://

5         - اصول پايه ايمنولوژي، پروفسور ا. بلانتي، ترجمه دكتر فرامرز كاردان و همكاران،1368

/ 2 نظر / 9 بازدید

salam be maa ham sar bezanin