جای خالی کتاب ...

بسیاری از همکاران با من هم عقیده هستند که برای مطلعه دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی که می خواهند در مورد مطلب درسی مطلعه تحقیق بیشتری داشته باشند کتاب های مناسبی در دسترس ندارند زیرا کتابهای دانشگاهی معمولا در سطح درک و نیاز آنها نیست و کتابهایی که برای نوجوانان نوشته شده نیز عموما سطحی پایین تر از کتابهای درسی دارند و یا با مطلب کتب درسی ارتباط کمی دارند.لذا جای خالی کتابهایی که سطحی بالا تر ا ز کتب درسی و پایین تر از کتب دانشگاهی داشته باشند خالی است .نظر شما چیست؟
البته دراین زمینه برخی تلاشها صورت گرفته از جمله کتابهایی که در زیر مشخصات آنها را آورده ام
1-فتوسنتز/مولف: محمد کرام الدینی- تهران – محراب قلم – 1377
2-مبانی ژنتیک مولکولی / مولفان : سید علی ال محمد – منیژه رحمانی – انتشارات فاطمی – 1378
شما هم کتابهای دیگری را می شناسید؟

/ 0 نظر / 8 بازدید