شوراي اجرايي انجمن روز دوشنبه جلسه داشت . در اين جلسه تصميماتي جهت ارائه خدمات به اعضا گرفته شد كه برخي از آنها عبارتند از:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

-         جهت تشويق اعضاي انجمن به شركت در همايش هاي علمي كمك هزينه سفر به همكاراني كه در كنفرانس زيست شناسي ( رشت) شركت مي كنند پرداخت شود.(ميزان اين كمك در جلسه آينده شورا و پس از براورد تعداد همكاران شركت كننده تعيين خواهد شد)

-         براي هر يك از اعضاي انجمن يك كارت اينترنت (10 ساعته) تهيه و همراه با شماره بعدي مجله رشد آموزش زيست شناسي ارسال گردد.

-         برنامه سالانه هر يك از كميته ها تهيه و در وبلاگ هاي زيست شناسي خراسان اعلام شود.

 متن نامه اي نيز براي اعضا تنظيم شد كه در پست بعدي خواهم آورد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید