کلاس ترجمه متون

دومین دوره کلاس های آموزش ترجمه متون علمی انجمن معلمان زیست شناسی خراسان

تعداد جلسات: ۲۰ جلسه

مکان : پژوهش سرای ناحیه ۴ - بلوار سجاد

زمان شروع کلاس ها: اول مرداد- روز های زوج -ساعت: ۳۰/۱۷ بعد از ظهر

هزینه ثبت نام: ۲۰۰۰۰۰ ریال بصورت علی الحساب

محل ثبت نام: دفتر انجمن واقع در ساختمان کراچیان- خیابان سجادی - رویروی سازمان آموزش و پرورش

تلفن های تماس: ۲۲۱۸۷۸۲ ( ساختمان کراچیان) - ۶۰۷۶۰۵۲ ( آقای موسویان مسئول دوره)

/ 0 نظر / 10 بازدید