دانش آموزان ۱۰ تا ۱۶ ساله

این مطلب هم از وبلاگ آقای کرام الدینی که جالب است:
دانش آموزان شرکت کنند
نامه زير را ليدا شوئن؛ هماهنگ کننده پروژه علوم در سراسر جهان در هلند فرستاده و خواسته است پيامش را به دانش آموزانمان برسانم. پيام مربوط به شيمی است و دانش آموزان کشورمان می توانند در آن شرکت کنند.

دوستان عزيز
اتحاديه بين المللی شيمی محض و کاربردی (ايوپاکIUPAC )کميته ای به نام کميته آموزش شيمی تاسيس کرده است. بخش درک مردم از شيمی وابسته به اين کميته؛ از همه دانش آموزان واجد شرايط دعوت کرده است تا در مسابقه پوسترهای دانش آموزی(۱۰ تا ۱۶سال) شرکت کنند. عنوان اين مسابقه هست:Chemical World! (Importance of chemistry in my daily life): يعنی جهان شيمی!(اهمیت شيمی در زندگی من). آدرس وب سايت اين مسابقه اين است:

http://www.iupac.org/standing/cce.html


اين مسابقه با همکاری پروژه علوم در سراسر جهان (www.scienceacross.org)برگزار می شود. در وب سايت اين پروژه می توانيد اطلاعات کافی به زبان های انگليسی و اسپانيايی به دست آوريد. پوستر مربوطه را هم می توانيد از اين سايت داون لود کنيد.
پوسترهای برگزيده در سايت علوم در سراسر جهان اعلام خواهند شد و در کنگره بين المللی آيوپاک که ۱۰ تا ۱۵ آگست ۲۰۰۳ در اوتاوای کانادا برپا می شود؛ به نمايش گذاشته خواهند شد. اگر اطلاعات بيشتری می خواهيد با من تماس بگيريد:
Lida Schoen
SAW coordinator in the Netherlands
Titular member of CCE
Member of PUC

Groenburgwal 57
NL-1011 HS Amsterdam
tel +31 (0)20 6225860
mob +31 (0)6 10704697
amschoen

/ 0 نظر / 7 بازدید