کنفرانس آموزش زیست شناسی گرگان

قابل توجه همکارانی که برای شرکت در کنفرانس آموزش زیست شناسی گرگان پذیرفته شده اند:

گروه زیست شناسی استان در حال تدارک امکان عزیمت گروهی همکاران برای شرکت در کنفرانس است . چنانچه آمادگی خود را برای شرکت در کنفرانس به دبیر خانه اعلام نموده اید روزهای شنبه یا دو شنبه هفته آینده با گروه تماس بگیرید(تلفن ۲۲۱۸۷۸۲)

/ 0 نظر / 16 بازدید