سومين مجمع عمومی

بسمه تعالی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

اطلاعيه

 

قابل توجه اعضا محترم انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی خراسان

 

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

                 سومین مجمع عمومی

 

زمان : شنبه 7/3/84 ساعت 17 الی30/19

مکان : چهارراه ابوطالب – ابوطالب 1 – چهارراه       

       دوم – سالن صادقی پور

                                                  ( تلفن 7241667)

دستور کارجلسه:

1-گزارش عملکرد ساليانه انجمن

2-ارائه گزارش مالی

3-انتخاب اعضا ی جديد هيات اجرايی

4- پذيرش اعضای جديد

5- تعيين حق عضويت سال جديد

 

 

شرکت فعال اعضا موجب امتنان خواهد بود

 

شورای اجرايی انجمن علمی و آموزشی معلمان زيست شناسی استان خراسان

/ 0 نظر / 12 بازدید