دومين خبرنامه (اولين خبرنامه علمی) انجمن

دومين خبرنامه انجمن علمی آموزشی معلمان زيست شناسی خراسان که اولين ويژه نامه علمی محسوب می شود با همت همکاران آماده تکثير است در اين خبرنامه مقالاتی از همکاران انجمن و گروههای آموزشی از استان های خراسان درج شده است.همراه با اين خبرنامه احتمالا يک CD آموزشی نيز برای همکاران ارسال خواهد شد. استمرار انتشار چنين ويژه نامه هايی در گرو همکاری تمام همکاران است.فهرست مطالب و خلاصه مقالات دومين خبرنامه در همين وبلاگ خواهد آمد.

به زيست نوشت هم سری بزنيد.

/ 0 نظر / 5 بازدید