معرفي گياه آرابيدوپسيس تاليانا Arabidopsis thaliana<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آرابيدوپسيس تاليانا گياه گلدار كوچكي است كه بطور گسترده اي به عنوان يك جاندار مدل در زيست شناسي گياهي مورد استفاده قرار مي گيرد . اين گياه به خانواده كلم( Brassicacae) تعلق دارد كه برخي از اعضاي آن مانند كلم و تربچه به عنوان گياهان زراعي كاشته مي شوند . آرا بيدوپسيس از نظر زراعي اهميت چنداني ندارد ولي براي استفاده در مطالعات ژنتيك و بيولوژي مولكولي از مزيت هاي زيادي برخوردار است .برخي از اين مزايا به شرح زير است:

ـ ژنوم نسبتا كوچك آن (در حدود 114 تا 125 ميليون جفت باز ) كه در سال 2000 توالي يابي شد .

ـ نقشه هاي ژنتيكي هر پنج كروموزوم آن مشخص شده است .

ـ چرخه زندگي آن بسيار كوتاه است  ( در حدود شش هفته  از

  جوانه زدن تا توليد دانه ) .

ـ توليد دانه بسيار و امكان كشت دآن در فضاي محدود .

ـ در دسترس بودن لاين هاي مختلف جهش يافته آن .

اين ويژگي ها آرابيدوپسيس را به يك مدل مناسب براي تحقيقات سلولي و بيولوزي مولكولي در مورد  گياهان گلدار

 تبديل كرده است .

 

/ 0 نظر / 7 بازدید