كوچكترين مهره دار دنيا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

طبق گزارش موزه سلطنتي اونتاريو Royal Ontario Museum (Rom) ، كوچكترين ماهي دنيا كه كوچكترين مهر دار كشف شده نيز هست ، براي اولين بار توسط يك ماهي شناس معروف به نام Rick winterbottom شناسايي گرديد. نام اين دانشمند قبلاً بر روي دو نوع ماهي به نام هاي Trimma Winterbottom و Archaeotetraodon winterbottom گذاشته شده بود. اين ماهي شناس نقش مهمي در مطالعه گونه هاي مختلف ماهي متعلق به خانواده Gobiidae كه معمولاً گوبي خوانده مي شوند ، داشته است.

نام عاميانه كوچكترين ماهي دنيا گوبي كوتوله است. اين ماهي در اقيانوس هند يافت مي شود. نام علمي آن Trimmation nanus و متعلق به راسته Perciformes و خانواده Gobiidae  است. بر اساس گزارش ROM نام اين ماهي زيبا در كتاب ركوردهاي جهاني Guinness به عنوان كوچكترين مهره دار دنيا با طولي برابر فقط 8 ميلي متر به ثبت رسيده است. ميانگين طول بدن ماهي نر بالغ در اين گونه به 6/8 ميلي متر و در مورد ماده ها به 9/8 ميلي متر مي رسد.

ركورد قبلي در اين مورد متعلق به Pandak pygmaea بود كه گوبي ميموني كوتوله خوانده   مي شد و در جويبارها و درياچه هاي آب شيرين ناحيه Luzon در فيليپين يافت مي شود. البته اين گونه هنوز هم عنوان كوچكترين ماهي آب شيرين دنيا را در اختيار دارد.

منبع : اينترنت WWW.Animal

/ 0 نظر / 5 بازدید