پوزش

از اينکه باز در نوشتن تاخير داشتم پوزش می خواهم. علاوه بر گرفتاری های روزمره کامپيوتر هم کمی اشکال داشت.

اما در باره انجمن زيست بايد بگويم که چند جلسه با موسسين داشتيم و بالاخره به اين نتيجه رسيديم که فعلا برای همکارانی که سال گذشته فرم تقاضای عضويت پر کرده اند نامه بفرستيم و انشاء ا... اواخر بهمن اولين مجمع عمومی را برگزار کنيم. البته اطلاعيه عضوگيری هم از طريق سازمان برای تمام همکاران استان ارسال خواهد شد.منتظر نظرات شما در مورد چگونگی فعال کردن انجمن هستيم.

/ 0 نظر / 5 بازدید