هموگلوبين

نمونه بسیار قدیمی از هموگلوبین در میکروب های تک سلولی ساکن محیط های افراطی کشف شده که مدارکی را در مورد چگونگی و مراحل تکامل این ماده مهم طی دو و نیم میلیارد سال گذشته فراهم آورده است. اینکه آیا هموگلوبین در اشکال اولیه حیات نیز وجود داشته یا نه هنوز معلوم نشده است.ساختار هموگلوبین اولیه پروتوگلوبین خوانده می شود

ادامه مطلب در http://www.accessexcellence.org/WN/

/ 0 نظر / 20 بازدید