khedu.ir

هفته گذشته در جلسه ای توجیحی با برخی از قابلیت های سایت سازمان آموزش و پرورش خراسان آشنا شدیم . زحمت زیادی برای آماده سازی این سایت کشیده شده و از قابلیت های زیادی برخوردار است. بخصوص شما را به دیدن بخش آزمون های مجازی آن دعوت می کنم. آدرس:khedu.ir

 

/ 0 نظر / 7 بازدید