شرايط عضويت در انجمن

نحوه عضويت در انجمن علمی و آموزشی زيست شناسی معلمان خراسان :

۱- تکميل فرم عضويت

۲- دو قطعه عکس

۳- فتوکپی حکم کارگزينی(برای شاغلين)

۴- واريز مبغ ۶۰۰۰۰ ريال حق عضويت سالانه به حساب جاری سيبا ۰۱۰۱۷۷۰۸۶۵۰۰۶ نزد بانک ملی ايران شعبه سراب مشهد به نام انجمن زيست شناسی معلمان خراسان .

آدرس: مشهد - خيابان امام خمينی - روبروی شازمان آموزش و پرورش خراسان - سجادی ۱ - ساختمان کراچيان - کد پستی : ۶۳۱۱۵ـ ۹۱۳۳۶

ثبت نام در ايام تابستان فقط روزهای دو شنبه از ساعت ۸ تا ۵/۱۲ انجام می گيرد.

/ 0 نظر / 10 بازدید