حدود يک ماه است در اين بلاگ پست جديد نداشته ام . مثلا تعطيلات بوديم!

شورای اجرایی انجمن
در پی برگزاری سومین مجمع عمومی انجمن معلمان زیست شناسی خراسان شورای اجرایی جدید انتخاب و این شورا طی دو جلسه تصمیماتی را برای انجام خدمات بیشتر اتخاذ نمود . اسامی اعضای شورا و اهم تصمیمات را بزودی خواهم نوشت
/ 0 نظر / 7 بازدید