بارم بندی

با توجه به تغییرات کتابهای زیست و آزمایشگاه ۱و۲ تعداد زیادی از همکاران در مورد بارم بندی سئوالات می پرسند.فعلا آخرین بارم بندی را از یادداشتهای روزانه اقای کرام الدینی نقل قول می کنم :علوم زیستی ـ همانند سال قبل.
زیست و آزـ۱به ترتیب درس نوبت اول:صفرـ۵ / ۴ـ ۵ /۶ ـ۵/۴ ـ۵/۴ (تا صفحه۸۱)
نوبت دوم:صفر ـ۱ ـ ۵/۱ ـ ۱ ـ۵/۱ ـ ۲ ـ ۵/۶ ـ ۵/۲ ـ ۴
زیست و آزـ۲ :نوبت اول:۵/۳ ـ۵/۳ ـ۳ ـ ۵/۳ ـ۳ ـ۵/۳
نوبت دوم:۲ ـ ۲ ـ ۵/۱ ـ۵/۱ ـ۵/۱ ـ ۲ ـ۵/۱ ـ ۲ ـ۲ ـ ۲ ـ ۲
پیش دانشگاهی:ترم اول:۳ ـ ۵/۲ ـ۵/۲ ـ۳ ـ۴
ترم دوم:۵/۳ ـ ۳ ـ۵/۳ ـ۳ ـ ۲

/ 0 نظر / 9 بازدید