چند روزی سيستم من به هم ريخته بود و نمی توانستم يادداشتی بنويسم. اميدوارم ديگر اينگونه اشکالات را نداشته باشيم . فردا ليستی از چند کتاب فارسی در مورد تکامل را که از ليست کتب موجود در کتابخانه آستان قدس گرفته ام جهت اطلاع دوستان خواهم نوشت .
به اميد ديدار عليرضا لطفی

/ 0 نظر / 2 بازدید