امروز حتما سری به وبلاگ آقای کرام الدينی بزنيد. بخصوص آنهايی که در کلاسهای تضمينی شرکت کرده اند.

www.karamudini.persianblog.ir

/ 1 نظر / 3 بازدید
کرام الدينی

عليرضا جان، فکر می کنم اين نوشته های ما يک کمی هم تبليغ کلاس های تضمينی است. حالا يکی شان را گرفته اند معلوم نيست چندتای ديگر هنوز فعالند!