جلسه علمی انجمن

دومين جلسه علمی انجمن با شرکت حدود ۷۰ نفر از همکاران علاقه مند و عضو انجمن معلمان زيست شناسی خراسان ديشب برگزار شد. در اين جلسه سرکار خانم راد نکاتی را در مورد تشريح چشم ارئه نمودند. جلسه بعدی روز چهار شنبه ۱۴/۱۰ خواهد بود.

/ 1 نظر / 35 بازدید