حذف بخش آزمايشی

بخشنامه مربوط به حذف بخش آزمايشی فصل ششم کتاب زيست شناسی پيش دانشگاهی از آزمون های هماهنگ و نيز از کنکور سراسری از اداره کل سنجش و ارزشيابی تحصيلی به سازمان های آموزش و پرورش استان های کشور صادر شد. شماره بخشنامه:
۲/۱۲۴۷۸/۴۶۰ تاريخ:۶/۱۱/ ۱۳۸۱   
نویسنده : alireza lotfi ; ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸۱