سفر درگز

قرار بود نظرات همکاران شرکت کننده در اردوی انجمن را بنويسم. بخوانيد:

يکی از مزيت های اين نوع گردش ها و اردوها افزايش حس همکاری و صميميت در بين همکاران و اعضای شرکت کننده در اردو می باشد.

با تشکر از عوامل اجرايی اولين اردو از مزايای اين اردو آشنا شدن همکاران با يکديگر و تبادل جربيات بود.

سفری زيبا و بياد ماندنی در جمع صميمانه همکاران زيست شناسی رويايی بود که با تلاش جمعی از دوستان به واقعيت  پيوست .اميد که شاهد تکرار آن باشيم.

منطقه حفاظت شده چل مير منطقه ای بسيار بديع بدليل وجود تنوع گونه های گياهی و جانوری است .

عجيب شد که بالاخره پس از هفت سال خدمت در آموزش و پرورش به اردويی رفتيم جدای از اردوهای دانش آموزی پر هياهو و ... با يک جمع صميمانه و همکاران هم رشته بسيار خوش گذشت.

ادامه در روزهای بعد .ان شاء الله

  
نویسنده : alireza lotfi ; ساعت ٧:۱٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ تیر ،۱۳۸۳