مجمع سوم

سومين مجمع عمومي انجمن معلمان زيست شناسي خراسان روز شنبه ساعت پنج بعد از ظهر تشکيل شد. در اين جلسه که حدود صد نفر از دبيران زيست شناسي استان هاي خراسان حضور داشتند به برگزيدگان مسابقه کتابخواني جوايزي اهدا شد . راي گيري براي تعيين اعضاي شوراي اجرايي انجمن نيز انجام شد که اسامي آنها را پس از تشکيل اولين جلسه شورا و تعيين مسئوليت ها خواهم نوشت. در اين جلسه که آقاي ازغندي معاون متوسطه سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي نيز حضور داشتند  بنا شد براي تشويق همکاراني که در اين مسابقه شرکت داشتند ( حدود ۳۶۰ نفر) به قيد قرعه براي ۱۷ نفر ديگر نيز تقدير نامه از طرف رئيس سازمان صادر شود. شرکت کنندگاه خوش شانس منتظر باشند.
  
نویسنده : alireza lotfi ; ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٤