پراکنش جمعيت

سلام از امروز دوباره نوشتن مطالب مرتبط با کتاب های درسی را شروع می کنم . البته اخبار مربوط به انجمن هم مرتب اعلام خواهد شد.

پراکنش جمعيت

در مورد انواع پراکنش جمعيت و مثال های آن نکات زير قابل ذکر است:

پراکندگی همگن يا يکنواخت عمدتا در اجتماعات مصنوعی مثل کشتزار ها يا درختکاری ها به چشم می خورد ويا اينکه در طبيعت زمانی که رقابت درون گونه ای شديد باشد.و به طور کلی هر گاه منابع مورد نياز جاندار به طور يکنواخت در محيط پخش شده باشند٬ پراکنش هم يکنواخت خواهد بود.

پراکندگی دسته ای يا توده ای : در صورت وجود محيط های ناهمگن و عدم وجود شرايط مساعد برای موجودات زنده ٬ آنها بيشتر به سمت مناطقی می روند که دارای شرايط زيستی بهتری هستند و به صورت توده ای قرار می گيرند.برای مثال فيل های آفريقايی در فصولی که بارندگی کم است در نقاطی که برکه های آب وجود دارند متمرکز خواهند شد.

  
نویسنده : alireza lotfi ; ساعت ٦:٥٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٢

اولين مجمع عمومی

سلام

اولين مجمع عمومی انجمن برگزار شد . در انتخابات شورای اجرايی هفت عضو اصلی دو عضو علی البدل و يک نفر به عنوان بازرس انتخاب شدند. هنوز شورای اجرايی جلسه نداشته تا در باره برنامه های آينده بگويم. 

  
نویسنده : alireza lotfi ; ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٢