انتشار گاهنامه

گوش شيطان کر قرار است گاهنامه زيست شناسی خراسان احتمالا با نام روبيسکو بزودی منتشر شود .پس دست به کار شويد و مطالب خود را هر چه زودتر برای ما بفرستيد:مشهد خيابان امام خمينی - کوچه سجادی - ساختمان کراچيان -گروههای آموزشی-گروه زيست شناسی.
منتظريم   
نویسنده : alireza lotfi ; ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸۱